Porsche 911 3.0 Turbo Coupé 1977

127,500.00

De bijnaam “widowmaker” associëren met iets onweerstaanbaars, lijkt een “mission impossible”. Niet als u Porsche 911 Turbo heet, type 930. Want wat is hij benijdenswaardig, deze feilloos onderhouden 3.0 Turbo inclusief matching numbers! Een legende, waarvan de handen behalve spontaan beginnen te jeuken, ook lichtelijk gaan trillen. Want tsja, die bijnaam…

 

DESIGN
Wat ervoor nodig is om zo’n naam op te bouwen? Om te beginnen angstaanjagend lekkere looks. De 930 Turbo is opvallend gezet, met zijn extreem uitgeklopte wielkasten annex heupen. Die geweldig grote “tea tray” achterspoiler (een opgehoogde “whale tail” na plaatsing intercooler) doet natuurlijk ook een hoop, en is onlosmakelijk verbonden met de geblazen Duitser. Het contrast met het standaard ranke 911-profiel, maakt de meest explosieve uitvoering van de iconische “Elfer” des te begeerlijker. En de 1e eigenaar had nog wel zo zijn best gedaan om dit alles discreet te verpakken in ingetogen zwart, inclusief zwart (origineel!) lederen binnenwerk. Sorry, niet gelukt. Dat blijkt dus wél een “mission impossible”.

 

EEN BIJZONDERE EIGENSCHAP VAN DE 1978 930 TURBO:
Tot en met modeljaar 1977 was de motorkap gemaakt van glasvezelversterkt kunststof. Vanaf modeljaar 1978 was de motorkap gemaakt van plaatstaal en werd de vast gemonteerde kunststof achtervleugel veel groter om de laadluchtkoeler te kunnen integreren. Het design van de oudere turbo’s is hiermee uniek, het maakt hem  nog exclusiever en ook kostbaarder als klassieker.

 

TECHNIEK
Aan de motor zal het niet hebben gelegen. Of juist wel… Feit is dat 260 pk’s loslaten op de achterwielen van een auto waarbij het zwaartepunt letterlijk achterin ligt, vragen is om problemen. Dit i.c.m. de korte wielbasis, maakt dat zelfs de geoefende bestuurder zijn of haar handen vol heeft aan deze razendsnelle Porsche. De Turbo heeft een oversturend karakter; “loos tail” noemen ze dat in mooi Engels. Een kwispelkontje in plat Hollands. Porsche bleek niet gevoelig voor de reputatie van de widowmaker. De handling kan u de stuipen op het lijf jagen, maar ook een enorme voldoening geven. Dus mocht u het tijdens een proefrit op de heupen krijgen, dan bent u hierbij alvast gewaarschuwd…

 

ALGEMEEN
De Turbo is schadevrij en technisch – zowel motorisch als de elektrisch – in een uitstekende, originele staat. Recent zijn zowel de motor als het blok gereviseerd door Porsche Gelderland.

Een taxatie-rapport, met een waardebepaling van 160.000 euro is aanwezig

  • Aandachtspunten: lichte gebruikssporen – wij noemen dit ook wel een licht patina.
  • Inruil: bespreekbaar
  • Keuring: uiteraard is elke keuring toegestaan, waardoor met 100% zekerheid tot aanschaf kan worden over gegaan. Ook aansluitend op een proefrit mogelijk.
  • Financiering: financial lease mogelijk. Wij werken nauw samen met erkende leasepartijen en adviseren u graag.
  • Verzekering: desgewenst verzorgen wij tevens een verzekering op maat.

Associating the nickname “widowmaker” with something irresistible seems like a mission impossible. Not if your name is Porsche 911 Turbo, type 930. Because how enviable he is, this flawlessly maintained 3.0 Turbo! A legend, whose hands not only start to spontaneously itch, but also start to tremble slightly. Because well, that nickname…

 

DESIGN
What does it take to build such a name? To start with, frighteningly good looks. The 930 Turbo is strikingly set, with its extremely flared wheel arches and hips. That great big “tea tray” rear spoiler (a raised “whale tail” after intercooler placement) also does a lot, of course, and is inextricably linked to the blown German. The contrast with the standard slender 911 profile makes the most explosive version of the iconic “Elfer” all the more desirable. And the first owner had done his best to wrap it all up discreetly in modest black, including black (original!) leather interior. Sorry, it didn’t work out. So that does appear to be a “mission impossible”.

 

A SPECIAL FEATURE OF THE 1978 930 TURBO:
Up to and including model year 1977 the bonnet was made of glass fibre reinforced plastic. From model year 1978 the bonnet was made of sheet steel and the fixed rear wing was much larger to integrate the charge air cooler. This makes the design of the older turbo cars unique, it makes them even more exclusive and also more expensive as classics.

 

TECHNOLOGY
It cannot have been the engine’s fault. Or is it… The fact is that releasing 260 horsepower on the rear wheels of a car where the centre of gravity is literally in the back is asking for trouble. This combined with the short wheelbase means that even the experienced driver will have his or her hands full with this lightning fast Porsche. The Turbo has an oversteering character; “loos tail” they call it in fine English. A wagging tail in Dutch. Porsche proved not to be sensitive to the reputation of the widowmaker. The handling can scare the hell out of you, but it can also be enormously satisfying. So if you get the hips during a test drive, then you have been warned…

 

GENERAL
The Turbo is damage free and technically – both engine and electrical – in excellent original condition. Recently, both the engine and the block were overhauled by Porsche Gelderland.

A valuation report with a value of € 160,000 is present.

Points of attention: light traces of use – we call this a light patina.
Trade-in: negotiable
Inspection: of course every inspection is allowed, so that the purchase can be made with 100% certainty. Also following a test drive possible.
Financing: financial lease possible. We work closely with recognised leasing companies and will be happy to advise you.
Insurance: if required, we can also provide tailor-made insurance.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Porsche 911 3.0 Turbo Coupé 1977”

Your email address will not be published.