Sold: Porsche 911 TURBO 1979 “immaculate”

Product Description

De bijnaam “widowmaker” associëren met iets onweerstaanbaars, lijkt een “mission impossible”. Niet als u Porsche 911 Turbo heet, type 930. Want wat is hij benijdenswaardig, deze feilloos onderhouden  matching numbers 3.3 Turbo! Een legende, waarvan de handen behalve spontaan beginnen te jeuken, ook lichtelijk gaan trillen. Want tsja, die bijnaam…

DESIGN
Wat ervoor nodig is om zo’n naam op te bouwen? Om te beginnen angstaanjagend lekkere looks. De 930 Turbo is opvallend gezet, met zijn extreem uitgeklopte wielkasten annex heupen. Die geweldig grote “tea tray” achterspoiler (een opgehoogde “whale tail” na plaatsing intercooler) doet natuurlijk ook een hoop, en is onlosmakelijk verbonden met de geblazen Duitser. Het contrast met het standaard ranke 911-profiel, maakt de meest explosieve uitvoering van de iconische “Elfer” des te begeerlijker. En de 1e eigenaar had nog wel zo zijn best gedaan om dit alles discreet te verpakken in ingetogen zilver, inclusief zwart (origineel!) lederen binnenwerk. Sorry, niet gelukt. Dat blijkt dus wél een “mission impossible”.

HISTORIE
Oorspronkelijk werd de auto in 1979 gekocht in Bonn. De ultieme 70s supercar bleef zijn vaderland lange tijd trouw; hier werd het gros van de kilometers verreden. Daarna leek Frankrijk het beloofde land, maar dat huwelijk strandde vroegtijdig. In 2005 vond de widowmaker een nieuw onderkomen in Nederland. Bij de 3e en (tot nu toe) laatste eigenaar heeft de Turbo duidelijk meer rust gevonden: in de afgelopen 16 jaar is er slechts 7.000 kilometer aan de eerdere 140.000 toegevoegd. Een betrouwbare Porsche specialist voerde onlangs nog het onderhoud uit. Uit angst dat de bloedstollende 911 wellicht zijn bijnaam eer aan zou doen…?

TECHNIEK
Aan de motor zal het niet hebben gelegen. Of juist wel… Feit is dat 300 pk’s loslaten op de achterwielen van een auto waarbij het zwaartepunt letterlijk achterin ligt, vragen is om problemen. Dit i.c.m. de korte wielbasis, maakt dat zelfs de geoefende bestuurder zijn of haar handen vol heeft aan deze razendsnelle Porsche. De Turbo heeft een oversturend karakter; “loos tail” noemen ze dat in mooi Engels. Een kwispelkontje in plat Hollands. Porsche bleek niet gevoelig voor de reputatie van de widowmaker. In 1978 groeide de inhoud van 3 naar 3,3 liter in de 6-cilinder-boxer. Het vermogen en koppel (432 Nm) groeiden mee, mede dankzij de toepassing van een air-to-air intercooler. 0-100 km/h binnen 5,4 seconden en een topsnelheid van 260 km/h is nog steeds indrukwekkend te noemen. Maar het is de handling die u pas écht de stuipen op het lijf jaagt. Dus mocht u het tijdens een proefrit op de heupen krijgen, dan bent u hierbij alvast gewaarschuwd…

ALGEMEEN
De Turbo is schadevrij en technisch – zowel motorisch als de elektrisch – in een uitstekende, originele staat. Onlangs is de auto volledig technisch nagelopen en de motor is opnieuw afgesteld. Optisch tevens perfect. De auto is recent geheel overgespoten in de originele, matching colour. Dit is werkelijk fen-om-e-naal gedaan. Tevens zijn alle rubbers vervangen. De auto is hard, geheel vrij van plamuur. De passingen zijn perfect.

  • Aandachtspunten: geen bekend.
  • Inruil: bespreekbaar
  • Keuring: uiteraard is elke keuring toegestaan, waardoor met 100% zekerheid tot aanschaf kan worden over gegaan. Ook aansluitend op een proefrit mogelijk.
  • Financiering: financial lease mogelijk. Wij werken nauw samen met erkende leasepartijen en adviseren u graag.
  • Verzekering: desgewenst verzorgen wij tevens een verzekering op maat.

English:

​​​​​​Associating the nickname “widowmaker” with something irresistible seems like a mission impossible. Not if your name is Porsche 911 Turbo, type 930. Because how enviable he is, this flawlessly maintained matching numbers 3.3 Turbo! A legend, whose hands not only start to spontaneously itch, but also start to tremble slightly. Because well, that nickname…

DESIGN
What does it take to make a name like this? To start with, frighteningly good looks. The 930 Turbo is strikingly set, with its extremely flared wheel arches and hips. That great big “tea tray” rear spoiler (a raised “whale tail” after intercooler placement) also does a lot, of course, and is inextricably linked to the blown German. The contrast with the standard slender 911 profile makes the most explosive version of the iconic “Elfer” all the more desirable. And the first owner had done his best to wrap it all up discreetly in understated silver, including black (original!) leather interior. Sorry, it didn’t work out. So that does appear to be a “mission impossible”.

HISTORY
The car was originally bought in Bonn in 1979. The ultimate 70s supercar remained loyal to its homeland for a long time; most of its kilometers were driven there. After Germany, France seemed to be the promised land, but that marriage ended prematurely. In 2005, the widowmaker found a new home in the Netherlands. With its 3rd and (so far) final owner, the Turbo has clearly found more rest: in the past 16 years, only 7,000 kilometres have been added to the previous 140,000. A reknown Porsche specialist recently carried out the maintenance. Out of fear that the blood-curdling 911 might live up to its nickname…?

TECHNOLOGY
It cannot have been the engine’s fault. The fact is that releasing 300 bhp on the rear wheels of a car where the centre of gravity is literally in the back is asking for trouble. This combined with the short wheelbase means that even the experienced driver will have his or her hands full with this lightning fast Porsche. The Turbo has an oversteering character; “loos tail” they call it in fine English. A wagging tail in Dutch. Porsche proved not to be sensitive to the reputation of the widowmaker. In 1978, the capacity of the 6-cylinder boxer grew from 3 to 3.3 litres. Power and torque (432 Nm) grew accordingly, partly thanks to the use of an air-to-air intercooler. 0-100 km/h in 5.4 seconds and a top speed of 260 km/h are still impressive. But it’s the handling that really scares the crap out of you. So if you get the shakes during a test drive, then you have been warned…

GENERAL
The Turbo is damage free and technically – both engine and electrical – in excellent original condition. Recently, the car was completely checked technically and the engine was recalibrated. Optically also perfect. The car was recently completely repainted in the original, matching colour. This job was a true masterpiece, excellent! Also, all rubbers are replaced. The car is hard, completely free of filler. The fits are perfect.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Sold: Porsche 911 TURBO 1979 “immaculate””

Your email address will not be published.